Questa notizia è stata letta 272 volte

Lu Venerdì Santu

 

Ndi cogghiemu d’ogni parti lu matinu

picciuli e randi avanti a lu Rosariu,

e ndi mentemu attorno a Mmichelinu,

prima pemmu si vaci a lu Carvariu.

La Cruci, li Soddati, l’Ecceomu,

sup’a la strata jenu già pe ssusu,

nescia lu Bambinedhu arretu a nn’omu

dittu Mastru Carmelu lu Tignusu.

Doppu di chistu ccani la Schiovata,

lu Tumbulu, li ciondula e li hiuri,

urtima la Madonna Addolurata.

Jemu pemmu pigghiamu lu Signuri,

chi pemmu sarva tant’aggenti ‘ngrata,

a cchidhi tempi ndi passau doluri !

Non è possibile copiare il contenuto di questa pagina.